MINŐSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAMUNK TARTALOMJEGYZÉKE


TARTALOMJEGYZÉK 2
1. A MINŐSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAM ÁLTALÁNOS KERETEI 3
1.1 Vezetői elkötelezettség 3
1.2 A minőségfejlesztési rendszer kapcsolódási váza 4
1.3 A fenntartó minőségfejlesztési elvárásai 5
2. MINŐSÉGPOLITIKAI NYILATKOZAT 5
3. MINŐSÉGCÉLOK MEGHATÁROZÁSA 5
4. DOKUMENTUMKEZELÉS 8
4.1 A szabályozó dokumentumok készítési rendje 10
4.2 Az iratkezelés rendje 10
4.3 Iratvédelmi szabályok 10
5. ERŐFORRÁSOK BIZTOSÍTÁSA ÉS FEJLESZTÉSE 11
5.1 Humán erőforrások 11
5.2 Anyagi és informatikai erőforrások 13
6. BIZTONSÁGOS INTÉZMÉNY 14
7. KOMMUNIKÁCIÓ 15
8. PARTNERKAPCSOLATOK 15
8.1 Kapcsolattartás a tanulókkal, igényeik és elégedettségük mérése 16
8.2 Kapcsolattartás a szülőkkel, igényeik és elégedettségük mérése 17
8.3 Kapcsolattartás a fenntartóval, igényeinek és elégedettségének mérése 19
8.4 Kapcsolattartás a középfokú oktatási intézményekkel, igényeik és elégedettségük mérése 19
8.5 Kapcsolattartás a dolgozói közösséggel, igényeinek és elégedettségének mérése 20
9. MÉRÉS, ELEMZÉS, JAVÍTÁS 20
9.1 A tanulói eredmények mérése az oktató-nevelő munka folyamatában 20
9.2 A folyamatok minőségének mérése a dolgozók teljesítményén keresztül 21
9.2.1 A pedagógusok munkájának mérése közvetlen módon 22
9.2.2 A pedagógusok munkájának mérése közvetett módon 23
9.2.3 A nem pedagógus dolgozók munkájának értékelése 23
9.3 A nem elfogadott folyamatok kezelése, helyesbítő tevékenység 24
10. MEGELŐZŐ, FEJLESZTŐ TEVÉKENYSÉG 25
MELLÉKLETEK JEGYZÉKE 26

Teljes Minőségfejlesztési Programunk letölthető az ikonra kattintással!    

                                                                                                                      Köszöntõ beszédAz iskola múltjaAz iskola okirataiAlapítványunkMinõségbiztosítás